Hulp en meer veiligheid op parkeerplaats Woonboulevard in Heerlen

Archieffoto
Foto: Wikipedia

De ondernemers van de Woonboulevard willen het verblijf voor bezoekers zo aangenaam mogelijk maken. Dit begint al bij de aankomst op de parkeerplaats, waar de bezoekers de auto veilig willen parkeren.
Sinds 1 januari 2018 werken medewerkers van Baanbrekend Werk hier aan mee. Zij zijn werkzaam als Algemeen medewerker openbare parkeerplaatsen en als gastheer/gastvrouw op de Woonboulevard.

De bedoeling is dat Baanbrekend Werk uiteindelijk 7 dagen in de week aanwezig is.
De start is gemaakt met 10 medewerkers, maar het project wil doorgroeien naar circa 40 medewerkers. De aanwezigheid en de werkzaamheden worden geleidelijk uitgebouwd.

Bijdragen aan veiligheid op parkeerterrein

Wethouder Martin de Beer: “Met dit project maken wij Baanbrekend Werk meer zichtbaar voor de samenleving. Wij hopen natuurlijk dat onze mensen snel kunnen doorstromen naar reguliere arbeidsplaatsen, wellicht bij ondernemers hier op de woonboulevard. Ik ben blij met hun intentie om te kijken naar concrete banen.”
De gastheren en gastvrouwen dragen bij aan de objectieve en subjectieve veiligheid op het parkeerterrein. Gebleken is dat het aantal vernielingen en autodiefstallen bij de eerder gestarte projecten op de parkeerterreinen Nieuw Eyckholt en Zuyd Hogeschool gedaald is. Mensen voelen zich ook veiliger. Er is toezicht en dat voelt een stuk veiliger. Het gebruik van deze parkeerplaatsen is substantieel toegenomen.

Veiligheidsketen

De medewerkers van Baanbrekend Werk zijn een belangrijke (voor)schakel in de zogenaamde veiligheidsketen. Het zogenaamde ‘lichtblauw’ op straat, een belangrijk onderdeel van de Heerlense Kadernota Leefbaarheid en Veiligheid 2017-2020.
Naast het toezicht, gaan de medewerkers van Baanbrekend Werk ook een gastheer-of gastvrouwrol vervullen voor de bezoekers van de Woonboulevard.
Hierbij wijzen ze bezoekers de juiste weg, geven ze informatie over het winkelgebied en bieden ondersteuning bij evenementen. Daar waar nodig kunnen zij oudere mensen helpen bij het dragen van boodschappen en hebben zij een signalerende functie ten aanzien van bewijzering, verlichting en bereikbaarheid.
Dit project voldoet aan de behoefte voor meer laagdrempelige ontwikkelplekken voor Baanbrekend Werk en de behoefte voor meer gemeentelijk ‘blauw en lichtblauw op straat’.

Burgemeester Ralf Krewinkel:
“Heerlen veiliger maken doen we samen. Ons nieuwe veiligheidsbeleid is wijkgericht en stimuleert initiatieven van bewoners en ondernemers. Deze
aanpak is hier een mooi voorbeeld van.”

Reacties