Tenderregelingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Ook regio Zuid-Limburg kan dit jaar aanspraak maken op een ’tenderregeling’ voor woningbouwprojecten die de woningmarkt verder in balans brengen.

Nadat de Provincie Limburg afgelopen jaar al een dergelijke subsidieregeling voor projecten in Midden-Limburg ter beschikking had gesteld, is deze dit jaar ook voor Zuid-Limburg in het leven geroepen. Voor beide regio’s is per regio 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de tenderregelingen die binnen het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt vallen.

Woningmarkt in beweging brengen

Gedeputeerde Erik Koppe (Volkshuisvesting): “Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is een financieel instrument vanuit de Provincie Limburg om de Limburgse woningmarkt een duwtje in de rug te geven. De Limburgse woningmarkt is momenteel niet, of onvoldoende, in beweging en er is een onbalans tussen vraag en aanbod. Doelstelling van dit Transitiefonds, en indirect ook van deze subsidieregelingen is het stimuleren en financieel ondersteunen van projecten die een aantoonbare bijdrage leveren waardoor de woningmarkt wél weer in beweging komt”.

Midden-Limburg

In de periode van 15 september 2014 tot en met 24 oktober 2014 hebben vijftien projecten een aanvraag ingediend voor de Tenderregeling Midden Limburg. In totaal hebben zes projecten een subsidie toegekend gekregen. Het betreft een totaal subsidiebedrag van € 775.000 dat toegekend is geworden aan projecten in de gemeenten Weert (2x), Roermond (3x) en Roerdalen (1x). Het resterende budget van € 725.000 wordt ingezet voor een vernieuwde versie van de tenderregeling Midden Limburg, zijnde de 2e tranche. Projecten die gesitueerd zijn in de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert kunnen hiervoor een aanvraag indienen.

Zuid-Limburg

Naast een nieuwe regeling met de resterende gelden voor Midden Limburg, is er ook ingestemd met een tenderregeling voor Zuid Limburg. Hiervoor is € 1,5 miljoen beschikbaar. Projecten die voor deze tenderregeling een aanvraag kunnen indienen, moeten in Zuid-Limburg gesitueerd zijn (gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Meerssen, Maastricht, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal).

De tenderregeling voor Noord Limburg volgt in de loop van 2015. Ook voor deze regio wordt € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Reacties

Cookieinstellingen