Handtekeningenactie tegen zendmast bij de ‘oude watertoren’ Heerlerbaan

Foto: Wikimedia

Bij de gemeente Heerlen is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een zendmast bij de oude watertoren op Heerlerbaan, op de hoek van de John F. Kennedylaan / Zandweg.

Zendmast

Het betreft een zendmast voor telecommunicatiedoeleinden, die in een woonwijk wordt geplaatst. Volgens het actiecomité ‘Zendmast Watertoren Heerlerbaan NEE‘ tonen onderzoeken in meerdere landen aan dat dit soort basisstations voor mobiele communicatie (ernstige) gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken door de straling die wordt uitgezonden. Ook het woongenot kan worden aangetast, en is er sprake van horizonvervuiling. Daarnaast kan door toedoen van een dergelijke mast de waarde van de omliggende woningen sterk dalen.

Handtekeningenactie

Totdat de gemeente de vergunning daadwerkelijk verstrekt kan er formeel geen bezwaar gemaakt worden.
Toch is het actiecomité vandaag al begonnen met een handtekeningenactie. Omdat er onder de buurtbewoners een grote aversie is tegen plaatsing van een zendmast. De komende dagen zal er een brief bij de omwonenden worden verspreid met nadere informatie. Tevens is er een Facebookpagina ingericht met allerlei (achtergrond)informatie over de plaatsing in kwestie. Alles om aan te geven dat er zeer veel weerstand vanuit de wijk is tegen het verstrekken van de vergunning.

Op de Facebookpagina is tevens het formulier te vinden waarop u middels uw handtekening te kennen kunt geven de plaatsing van deze zendmast af te keuren.

Reacties