Woonlastenadvies bij alle woningadvertenties Wonen Zuid

Foto: Streetview Google Maps

Vanaf nu zijn voor de woningen die Wonen Zuid in Zuid-Limburg op haar site www.wonen-zuid.nl aanbiedt eenvoudig de totale woonlasten te berekenen.
Vanaf 1 juli konden woningzoekenden in Midden-Limburg op die site al eenvoudig de totale woonlasten berekenen voor de huurwoningen van Wonen Zuid, maar was dat toen nog niet mogelijk voor de huurwoningen in Zuid-Limburg omdat Wonen Zuid die via Thuis in Limburg aanbood. Dat is nu dus veranderd.

Meer dan alleen huur

Woonlasten zijn meer dan alleen huur en eventuele bijkomende servicekosten. Ze bestaan ook uit kosten voor energie en lokale heffingen. En als tegemoetkoming in de huur kan een deel van de huishoudens ook huurtoeslag krijgen.
Via de woonlastenmodule kunnen woningzoekenden nu eenvoudig zien of de woning qua huur maar ook voor wat betreft de totale woonlasten bij hun inkomen past.

Woonlastenmodule

De woonlastenmodule bestaat uit twee delen.
Een eerste deel waarbij voor vier veel voorkomende gezinssamenstellingen een indicatie van de woonlasten wordt aangegeven. En een tweede deel dat, op basis van de exacte gegevens van het huishouden, een maatwerkadvies afgeeft.

Samen met huurdersverenigingen

Woonlasten staan hoog op de agenda bij Wonen Zuid en haar drie huurdersverenigingen ‘Op het Zuiden’, ‘HTM’ en ‘St. Pietersrade’. Daarom is samen bekeken hoe de stijgende druk op woonlasten voor huurders zo veel mogelijk beperkt kan worden.
Een van de maatregelen bestaat uit het vóóraf inzichtelijk maken van de totale woonlasten voor woningzoekenden. Op basis van normen van het NIBUD wordt daarbij ook een persoonlijk advies gegeven over hoogte van de woonlasten in relatie tot het inkomen.

Reacties