Grootschalige evacuatie in Aachen door zware bom

100-ponder (voorbeeld)
Foto: Wikimedia

In Aachen worden momenteel 1550 mensen geëvacueerd. Vanochtend rond 11.00 uur werd in de Lemierserstrasse, op enkele honderden meters van de Nederlandse grens bij Vaals, bij werkzaamheden een zware bom aangetroffen.

Evacuatie

De Duitse explosieven opruimingsdienst, de ‘Kampfmittelräumdienst’, heeft de duizendponder inmiddels vrijgegraven en zal deze, nadat de bewoners in een straal van 300 meter om het projectiel zijn geëvacueerd, onschadelijk maken.

Even na 18.00 is door de autoriteiten en brandweer een begin gemaakt met deze evacuatie.

De brandweer is ingezet, en er is ook een speciaal telefoonnummer beschikbaar waarmee mensen die niet zelfstandig hun huis kunnen verlaten hulp kunnen inschakelen.

Voor omwonenden van de bom die niet bij familie, vrienden of kennissen terecht kunnen, is tijdelijk onderdak geregeld in een sporthal van de Akensen Hogeschool.

aachen

Reacties