Verhoogde aanleg Buitenring bij Kranenpool Brunssum kan doorgaan

Foto: Buitenring Parkstad Limburg

De verhoogde aanleg van de Buitenring bij Kranenpool in Brunssum kan definitief in gang gezet worden. Een uitspraak van de Raad van State vandaag maakte de wijziging van het plan van de Buitenring onherroepelijk. De Provincie en de betreffende aannemer kunnen nu verder aan de slag met de uitvoering hiervan.

Beroepen ongegrond

Drie partijen tekenden bezwaar aan tegen het besluit van Provinciale Staten. Die wil de Buitenring Parkstad Limburg in Brunssum ter hoogte van de mijnsteenberg Hendrik verhoogd aanleggen. De ingediende bezwaren waren met name gericht op geluidbelasting, uitzichtvermindering en waardedaling van de eigendommen van de betrokkenen. De Raad van State verklaarde deze beroepen vandaag ongegrond.

Vervuilde mijnsteen

In maart ging Provinciale Staten akkoord met een wijziging van het oorspronkelijke ontwerp van de Buitenring. Ter hoogte van de Kranenpool in Brunssum zou deze nieuwe randweg niet meer verdiept aangelegd worden zoals ingetekend was in het oorspronkelijke plan. De wijziging moest voorkomen dat bij de ontgravingen grote hoeveelheden mijnsteen vrijkomen. Mijnsteen die, zo leerde de ervaringen van het naastgelegen project “Reconstructie Rode Beek”, in dit gebied sterk vervuild kan zijn. Met grote (financiële) risico’s tot gevolg.
Het nieuwe plan gaat uit van een veel minder verdiepte en een deels op maaiveld of hoger aangelegde Buitenring. De kans dat er dan vervuilde mijnsteen moet worden afgevoerd is daarmee aanzienlijk kleiner.

Volgens planning zal het betreffende deel van de Buitenring bij Kranenpool in Brunssum Oost gereed zijn in het voorjaar van 2018.

Reacties