Heerlen onderzoekt ondernemersklimaat

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Ruim 5.500 ondernemers in Heerlen krijgen deze week van de gemeente het verzoek een vragenlijst in te vullen over het ondernemersklimaat. Aan de hand van de antwoorden wordt bekeken of, en zo ja hoe, het ondernemersklimaat beter kan.

Voor het onderzoek gebruikt de gemeente de zogenoemde KING-peiling, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanbiedt. Deze vragenlijst gaat onder meer in op de gemeentelijke dienstverlening, de openbare ruimte op bedrijventerreinen, vestigingsklimaat, heffingen en regeldruk en de relatie tussen ondernemer en gemeente.
“We hebben regelmatig contact met individuele bedrijven en met verenigingen op bedrijfsterreinen. Onze bedrijfsbezoeken zijn natuurlijk ook onmisbare informatiebronnen. Met deze enquête hopen we een nog completer beeld te krijgen van het ondernemersklimaat in de stad”, aldus wethouder Martin de Beer van Economische Zaken.

De enquête kan tot half maart worden ingevuld en teruggestuurd. De eerste resultaten van de peiling worden nog dit voorjaar bekend gemaakt.

Reacties