Per 1 juli 2016 blauwe zone in Aarveld en Bekkerveld

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Parkeerders in Aarveld en Bekkerveld hebben vanaf 1 juli aanstaande op bepaalde plaatsen een parkeerschijf nodig.

Vanaf die datum is in beide wijken de blauwe zone een feit. Dat betekent dat er dan in enkele straten alleen nog maar ‘kort maar gratis’ geparkeerd mag worden en dat automobilisten de parkeerschijf zullen moeten gaan gebruiken om niet langer dan 2 uur hun auto te mogen neerzetten.
Bewoners van en bedrijven aan de betreffende straten kunnen ontheffing aanvragen.

Verkeersbesluit

Op basis van de resultaten van een enquête onder bewoners en ondernemers heeft de gemeente Heerlen een verkeersbesluitprocedure opgestart. Hierin heeft het verkeersbesluit 6 weken ter inzage gelegen en konden belanghebbenden bezwaren of zienswijzen indienen.
Na afhandeling van de binnengekomen reacties, wordt de blauwe zone nu definitief ingevoerd. Inwoners kunnen hiervoor een ontheffing aanvragen. Zij krijgen hierover persoonlijk een brief met informatie over de invoering, het aanvragen van een ontheffing en de bijhorende spelregels. De parkeerontheffing is online aan te vragen.

Blauwe zone en parkeerschijf

De blauwe zone wordt aangegeven met blauwe lijnen en een verkeersbord. In deze zone kunnen bezoekers vanaf 1 juli 2016 van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur maximaal 2 uur gratis parkeren als ze een blauwe parkeerschijf zichtbaar in de auto instellen.

Reacties