Lozing van rioolwater op de Caumerbeek en Geleenbeek in Hoensbroek

Een overvolle buffer zou de oorzaak zijn van de lozing van rioolwater op de Caumerbeek en Geleenbeek in Hoensbroek, tussen de Droomvijver en Laervoetpad. Dat lijkt de conclusie van het gezamenlijke onderzoek van Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente Heerlen.

Sinds woensdagmiddag leidt een breuk in een persleiding van het gemeentelijk riool tot lozing van rioolwater in het struingebied tussen Laervoetpad en de Droomvijver tegenover Kasteel Hoensbroek. Dit rioolwater stroomt vervolgens de Caumerbeek in, die even later samengaat met de Geleenbeek.

Na melding van de breuk en de lozing van het rioolwater, hebben waterschap, waterschapsbedrijf en gemeente direct actie ondernomen. De gemeente schakelde het nabijgelegen pompgemaal uit, maar dat leidde niet tot het stoppen van de lozing.

Waterschapsbedrijf Limburg en de gemeente onderzochten waar het rioolwater vandaan komt en hoe de lozing kan worden gestopt. Waterschap Roer en Overmaas voert metingen uit naar de waterkwaliteit in de Caumer- en Geleenbeek, zowel in Hoensbroek als verder stroomafwaarts in Sittard. Het geloosde water stinkt, het is als een rioollucht te ruiken langs de gehele Geleenbeek vanaf Hoensbroek. Uit voorzorg heeft de gemeente het struingebied tussen Droomvijver en Laervoetpad afgesloten voor wandelaars, om contact met het geloosde rioolwater te voorkomen.

Zodra het water uit de buffer is weggepompt zal het gebied tussen het Laervoetpad en de Droomvijver in Hoensbroek weer voor het publiek worden opengesteld.

Reacties