Expositie Thermenmuseum: “Schatten van Heerlen”

1873. Ter hoogte van het toen nog onbebouwde Bekkerveld wordt een Romeinse grafsteen ontdekt. De steen was van Marcus Julius, een veteraan van het vijfde Legioen, het zogenaamde Gallische legioen.

Bewaard erfgoed

Het was de allereerste Heerlense vondst uit de Romeinse tijd. Bij latere bouw- en wegwerkzaamheden zouden er nog véle volgen. In 1877 nam het Heerlense stadsbestuur het besluit dat alle archeologische vondsten uit Heerlen in Heerlen moesten blijven. Maar vooral in de periode tot 1950 kwamen er nogal wat vondsten uit Heerlen elders terecht. Particulieren verkochten vele bijzondere vondsten via veilinghuizen of boden ze aan bij musea in binnen- en buitenland. De meeste van deze vondsten waren niet eens geregistreerd en zijn dus voorgoed verloren. Gelukkig wist het Rijksmuseum voor Oudheden (RMO) in Leiden een groot aantal Heerlense vondsten te verwerven. Het erfgoed bleef op die manier bewaard voor Nederland en Heerlen.

Voor heel even zijn deze bijzondere schatten weer terug in Heerlen! Ze zijn momenteel te zien tijdens de expositie ‘Schatten van Heerlen’ in het Thermenmuseum die nog tot 3 januari 2016 te zien is. ‘Dit hoort bij de identiteit van Heerlen en de Heerlenaren’, zegt Hans Thuis, directeur van het Thermenmuseum, ‘hier mogen we trots op zijn.” Daarom zou iedere Heerlenaar deze expositie moeten bezoeken.

Topstukken

De Heerlense schatten zijn stuk voor stuk topstukken uit de Romeinse tijd. Het zijn allemaal puzzelstukjes in het verhaal van Heerlen in de Romeinse tijd, toen de stad Coriovallum heette. De mensen die aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw leefden in Heerlen, waren zich daar goed van bewust. ‘Bij elke spade in de grond spatte het Romeinse materiaal uit de grond’, zegt Karen Jeneson, conservator van het Thermenmuseum in Heerlen. ‘Veel beroemde vondsten kwamen juist in die periode boven de grond. Daarom is toen begonnen met het aanleggen van een eigen collectie, die nog altijd in het museum aanwezig is’.

Beeld van de archeologie

De tentoonstelling laat vroege vondsten zien uit de ontdekkingstijd van Romeins Heerlen, tussen 1873 en 1950. Het gaat om vondstmateriaal van aardewerk, glas, brons, barnsteen en zelfs goud. Onder andere gevonden in grafvelden in Welten en aan de Voskuilenweg. De tentoonstelling vertelt vooral het verhaal en de ontdekking van elke vondst. Op die manier krijgt de bezoeker een beeld van archeologie in die tijd. De topstukken behoren tot de vaste collectie van het RMO. Dat museum wordt op dit moment verbouwd en geeft daarom het Thermenmuseum de schatten in bruikleen. Om die reden zijn de bijzondere Romeinse topstukken voor heel even terug in Heerlen, in het Thermenmuseum.

Reacties