Beslis mee over onze nieuwe burgemeester

Foto: Wikipedia

Als burger van Heerlen kunt u een rol spelen bij de keuze voor de nieuwe burgemeester van onze stad.

U mag uw mening of voorkeur kenbaar maken bij de leden van de Heerlense gemeenteraad. Tot maandag 2 maart 18.00 uur aanstaande kunt u via het emailadres¬†[email protected] laten weten welk type nieuwe burgemeester Paul Depla in Heerlen moet komen opvolgen. Deze aanbevelingen worden meegenomen bij het vaststellen van de profielschets die als basis dient voor de sollicitatieprocedure. Daarin staan de gewenste eigenschappen en speciale vaardigheden van degene die in Heerlen burgemeester wil worden.

Procedure

Nadat de profielschets is vastgesteld, opent de minister van binnenlandse zaken de vacature en roept kandidaten op om te solliciteren. De profielschets is het belangrijkste deel van die oproep. Kandidaten kunnen aan de hand van de schets beoordelen of ze in Heerlen burgemeester willen worden en of ze zich geschikt vinden voor deze functie. Een vertrouwenscommissie uit de raad voert vervolgens de selectiegesprekken en adviseert de gemeenteraad wie zij geschikt vinden. De raad doet op zijn beurt een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester in het najaar benoemd.

Reacties