Asielzoekerscentrum Heerlen breidt extra uit, ‘welkomswinkel’ in Heerlen

Foto: Google Streetview

Gisteren bereikten de ministers van de Europese Unie een akkoord over de verplichte (her)verdeling van 120.000 vluchtelingen in Europa. Dit akkoord houdt in dat Nederland de komende 2 jaar ongeveer 7000 vluchtelingen zal gaan opvangen.

AZC Heerlen

Al lijkt dit in eerste instantie, als we de mediabeelden zien, een ver-van-mijn-bed-show, toch heeft dit ook voor de lokale situatie consequenties.
Zeker ook voor Heerlen, dat al 20 jaar in Imstenrade plaats biedt aan een asielzoekerscentrum (AZC) waar mensen opgevangen worden. Niet alleen mensen die in afwachting zijn van hun asielaanvraag, maar ook vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en wachten op huisvesting.
Momenteel wordt het AZC verbouwd zodat er 500 mensen opgevangen kunnen worden, maar er ligt een verzoek om verder uit te kunnen breiden naar 700 opvangplaatsen. Het college staat daar ‘welwillend’ tegenover.
De opvangkosten komen voor rekening van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Wel zorgt de gemeente voor onderwijs aan de kinderen uit het AZC en wordt een activiteitenprogramma voor de jeugd uit het AZC gesubsidieerd.

Welkomswinkel

Omdat in de AZC’s behoefte is aan winterkleding, speelgoed en andere primaire levensbehoefte zamelt het Rode Kruis op diverse plaatsen in Nederland spullen in via zogenaamde ‘welkomswinkels’.
Daarvan zal er, als het aan het Rode Kruis en het college van B&W ligt, ook een in Heerlen komen. De gemeente zoekt hiervoor een geschikte locatie die aan het Rode Kruis beschikbaar kan worden gesteld.

Statushouders

Statushouders zijn mensen die als vluchteling zijn erkend en een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen. Zodra mensen een verblijfsvergunning krijgen, hebben zij recht op een woning. Hoeveel statushouders er per gemeente een woning krijgen toebedeeld, hangt af van het inwonersaantal. Door deze huisvesting komen er weer opvangplekken vrij in de AZC’s, waar momenteel een derde van de opvangplekken bezet wordt door statushouders. In het AZC Heerlen is dat zelfs 60%.
In 2015 zou Heerlen 168 statushouders in het kader van die taakstelling aan een woning moeten helpen. In 2016 stijgt dit aantal tot minimaal 200, waarschijnlijk zelfs tot 250. Aantallen die ondanks gesprekken met woningcorporaties en de particuliere sector niet te realiseren blijken. Daarom kijkt de gemeente, noodgedwongen, ook naar andere mogelijkheden voor huisvesting. Zo beziet de gemeente de mogelijkheid of leegstaand gemeentelijk en niet-gemeentelijk vastgoed in Heerlen voor deze huisvesting geschikt te maken is.

Vluchtelingenwerk

Als de statushouders zich in Heerlen vestigen worden ze begeleid door Vluchtelingenwerk, dat hiervoor van de gemeente een subsidie ontvangt. Deze maatschappelijke begeleiding bestaat voornamelijk uit praktische zaken, zoals het aanvragen van een uitkering, het openen van een bankrekening en het inschrijven bij een huisarts en school. Ook is er aandacht voor budgetbeheer, taalverwerving en het opbouwen van een sociaal netwerk. Bovendien biedt vluchtelingenwerk juridische hulp bij het aanvragen van bv. gezinshereniging, en is er een loket voor vragen.

Lees ook:

Nog woning nodig voor 167 asielzoekers

Reacties

article
33370
Mondiaal vluchtelingenprobleem, ook Heerlen draagt steentje bij
Gisteren bereikten de ministers van de Europese Unie een akkoord over de verplichte (her)verdeling van
https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/33370/asielzoekerscentrum-heerlen-breidt-extra-uit-welkomswinkel-in-heerlen/
2015-09-23T15:07:36+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/148/2015/09/23150550/asielzoekerscentrum-715x408.png
asielzoekers, AZC, COA, Imstenrade, Rode Kruis, vluchtelingen, welkomswinkel
Gemeente, Nieuws