Atrium-Orbis sinds begin juli ‘Zuyderland’

‘Zuyderland’ is de nieuwe naam van de fusieorganisatie Atrium-Orbis. De nieuwe naam en het bijbehorende beeldmerk werden begin juli op de 2 hoofdlocaties bekend gemaakt.

Dat gebeurde met de onthulling van de nieuwe vlag en banner aan de voorzijde van de ziekenhuizen in Sittard-Geleen en Heerlen. Zuyderland is de naam van de totale organisatie. De organisatieonderdelen Medisch Centrum, Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg en Revalidatie voegen ‘Zuyderland’ voor hun naam. Orbis Thuiszorg en Orbis Huishoudelijke Hulp behoren wel tot de nieuwe fusieorganisatie maar behouden tot 1 januari 2016 hun huidige naam.

Bij deze nieuwe naam hoort een verfrissend nieuw logo: een krachtige Z. Van Zuyderland, Ziekenhuis en Zorg. Het hart van deze Z wordt gevormd door een kruis, van oudsher het symbool dat nauw verbonden is met de zorg. De nieuwe huisstijlkleur is blauw, in verschillende zachte tinten. Deze kleur heeft een frisse uitstraling, is zowel professioneel en betrouwbaar als energiek en creëert een rustgevende omgeving.

De naam is het denkwerk van medewerkers van de fusieorganisatie. Uiteindelijk kregen 3 namen de voorkeur: Curavalis, Adare en Zuyderland. Deze 3 namen werden voorgelegd aan de inwoners van Limburg. De naam Zuyderland mocht rekenen op 63% van de in totaal 4329 uitgebrachte stemmen.

De optelsom van de kwaliteiten van Atrium en Orbis zorgt voor versteviging van de zorg in Limburg. Nu en in de toekomst. Als opleidingsziekenhuis is kennisoverdracht van groot belang. Van elkaar leren en kiezen voor het beste van 2 werelden, investeren in verdere specialisatie, hypermoderne medische apparatuur en voorop lopen bij innovaties in de zorg. Waarbij, als vanouds, gemotiveerde medewerkers in de zorgcentra, hospices, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg elke dag klaarstaan om de beste zorg te leveren. De nieuwe organisatie bouwt voort op een belangrijk uitgangspunt: het verbeteren van de kwaliteit, klantgerichtheid en veiligheid van de zorg, vóór en samen met de patiënt/cliënt.

De daadwerkelijke fusie is de start van een omvangrijk veranderingsproces waar 5 jaar voor wordt uitgetrokken, om zorgvuldig keuzes te maken. In de toekomst kunt u terecht in een van de 13 patiëntgerichte centra in het ziekenhuis waar de zorg nog beter op de patiënten is afgestemd.

Als eerste wordt het Borstkankercentrum in Sittard-Geleen ingericht, waar alle zorg rondom borstkanker samenkomt. Patiënten beschikken straks binnen 24 uur over een diagnose en een behandelplan. In Heerlen wordt de opening van het Geboortecentrum voorbereid, met gespecialiseerde zorg voor moeder en kind.

Reacties