SCHUNCK* geen onderdeel meer van de gemeente Heerlen

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

De Heerlense cultuurinstelling SCHUNCK* gaat per 1 januari 2016 zelfstandig als stichting verder. Dat besloot de gemeenteraad van Heerlen gisteren 7 juli tijdens de raadsvergadering.

Als zelfstandige stichting kan SCHUNCK* externe fondsen aantrekken waardoor met minder publieke middelen toch een toegankelijk cultuuraanbod kan worden gegeven.

SCHUNCK* bewees haar meerwaarde afgelopen tijd met een uitgebreid cultureel programma dat sterk verweven is in de regionale identiteit. Maar als een ‘gemeentelijk afdeling’ kon de organisatie zich niet vrijelijk bewegen als culturele ondernemer. “Als Stichting worden we een flexibelere organisatie die sneller op actualiteiten kan inspringen. Daarbij kunnen we als stichting meer deuren openen in de wereld van fondsen en subsidies. Dat stelt ons in staat om een toegankelijk cultuurprogramma voor een brede doelgroep te bieden”, aldus de algemeen directeur van SCHUNCK* Kor Bonnema.

Het stappenplan naar de verzelfstandiging ligt al in de la. Die voorbereidingen waren immers al begonnen toen het college vorig jaar al instemde met de verzelfstandiging, maar de raad op aandringen van de SP in Heerlen eerst nog een aanvullende onderzoek wilde laten uitvoeren. Gisteren gaf die raad nu groen licht voor verzelfstandiging.

Het is de bedoeling de stichting SCHUNCK* voor 1 januari op te richten, compleet met een voltallige raad van toezicht om toezicht uit te oefenen en SCHUNCK* bij te staan. Per 1 januari zal SCHUNCK* volledig haar eigen (financiële) administratie voeren, en is een van de eerste stappen het aanvragen van de culturele ANBI–status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Alle medewerkers van SCHUNCK* treden per 1 januari 2016 in dienst van de stichting SCHUNCK*. De voorwaarden voor de overgang van deze medewerkers zijn vastgelegd in een sociaal plan. Uitgangspunt is het behoud van salaris en voortzetting van de aansluiting bij het ABP.

Reacties