Woensdag 4 mei Nationale dodenherdenking Heerlen 2022

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Op woensdag 4 mei wordt in Heerlen de Nationale dodenherdenking gehouden, met als hoofdthema ‘Vrijheid in verbondenheid’.
Genodigden en belangstellenden zijn welkom vanaf 18.20 uur in de hal van het stadhuis aan de Geleenstraat in Heerlen.

Burgemeester Roel Wever en het kindercollege openen in aanwezigheid van gouverneur Roemer de bijeenkomst met een korte overweging over het jaarthema ‘Vrijheid in verbondenheid’.

Gastspreker 4 mei herdenking: Nico de borst

Nico de Borst zet zich al vanaf het eind van de vorige eeuw in voor kansarme kinderen in Oost-Europa, onder andere in Oekraïne, Georgië en Roemenië.
Verder zijn er gedichten leerlingen van diverse Heerlense Middelbare Scholen en van de Akense dichte Josef Gülpers

Het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius zorgt voor de muziek.

Stille tocht

Rond 19.30 uur vertrekken de aanwezigen in een stille tocht naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat.
Om 19.58 uur speelt harmonie T.O.G. Welten (ovb) de ‘Last post’. Daarna volgen twee minuten stilte.

Om 20.00 uur klinkt het Wilhelmus en vervolgens draagt een leerling van de Tarcisiusschool, een gedicht voor.

Tenslotte richt burgemeester Roel Wever het woord tot de aanwezigen.

Het programma wordt afgesloten met kransleggingen bij het monument.

Nationale herdenking

Op 4 mei worden tijdens de Nationale Herdenking de slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.