Alzheimer Café: Omgaan met gedragsveranderingen bij mensen met dementie

Foto: CCO Public Domain

In het Alzheimer Café Parkstad kunnen mensen met dementie, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden informatie krijgen, delen en ervaringen uitwisselen met lotgenoten.
Elke bijeenkomst wordt ook een vooraf vastgesteld thema besproken.

Dinsdag 12 april zijn geïnteresseerden van harte welkom in het Alzheimer Café Parkstad Limburg in Heerlen.
Het onderwerp en thema van deze Alzheimercafé-avond is ‘Omgaan met gedragsveranderingen bij mensen met dementie’.

Grote aantallen

Elk uur komen er in Nederland 5 mensen bij met dementie.
Een op de drie vrouwen krijgt dementie en een op de zeven mannen.
In Parkstad gaat het om 5500 mensen met dementie en deze aantallen zullen naar alle waarschijnlijkheid tot 2050 verdubbelen.
Op dit moment zijn in Parkstad meer dan 8.000 naasten/mantelzorgers betrokken bij iemand met dementie .

Gedragsveranderingen

Tijdens het ziekteproces doen zich bij mensen met dementie gedragsveranderingen voor.
Mensen met dementie kunnen gedragsveranderingen laten zien, kunnen kwaad worden zonder duidelijk herkenbare oorzaak, kunnen verdrietig zijn en vaak zwaarmoedig. Ook komt het voor dat ze aanstootgevend gedrag vertonen, gaan dwalen of de kasten leegruimen. Maar meestal gaat het gelukkig goed.
De uitdaging zit in het omgaan met de gedragsverandering en daarvoor is het herkennen en het begrijpen van het onbegrepen gedrag de sleutel.
En wie kan hierbij helpen?
Daar willen ze het bij het Alzheimer Café Parkstad met u over gaan hebben.

Flora Vruggink (psycholoog) en Miriam Raets (verpleegkundige en gedragsconsulent), beiden werkzaam bij de Cercero zorggroep, zullen u informeren over opmerkelijke achtergronden van gedragsveranderingen bij dementie en vragen beantwoorden.

Informatie

  • De bijeenkomst wordt op 12 april gehouden in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, aan de Piet Malherbestraat 2 in Heerlen.
  • Aanmelden is niet noodzakelijk maar er zijn misschien nog enkele regels in verband met de veiligheid.
  • De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur start het programma.
  • Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en omstreeks 21.30 uur is het einde van de bijeenkomst voorzien.
  • De entree, koffie en thee zijn gratis en wordt aan tafel geserveerd.