Start sloop OBS De Tovercirkel Heerlerbaan inclusief de gymzaal

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Heerlerbaan krijgt een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) en het project is inmiddels volop in voorbereiding.
De sloop van de huidige OBS De Tovercirkel inclusief de gymzaal aan de Vullingsweg in Heerlen begint na het carnavalsweekend.
De leerlingen van deze locatie hebben sinds januari van dit jaar onderdak in een aparte vleugel van het Bernardinuscollege, met ruime lokalen, een gymzaal en schoolplein. Dagelijks rijden er 2 bussen op en neer tussen de ophaalplekken op de Corisbergweg en de Akerstraat.

Realisatiefase

Het ‘BMV-project’ bevindt zich momenteel in de realisatiefase.
De eerste stap is het slopen van de openbare basisschool (OBS) De Tovercirkel inclusief de gymzaal en het bouwrijp maken van het terrein.
Vervolgens voeren de uitvoerende partijen enkele onderzoeken uit ter voorbereiding van de nieuwbouw.
Na afronding van de onderzoeken zal de nieuwbouw van BMV Heerlerbaan een aanvang nemen.

Wat gaat er binnenkort gebeuren?

  • Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart (week 9): Plaatsing van de hekken rondom het werkgebied.
  • Maandag 7 maart t/m vrijdag 11 maart (week 10):Start sloop OBS De Tovercirkel inclusief de gymzaal.
  • Uiterlijk maandag 15 maart 2022: Kap noodzakelijke bomen. In verband met de nieuwbouw valt er niet aan te ontkomen dat een aantal bestaande bomen gekapt moeten worden. Op een later moment worden hiervoor nieuwe bomen terug geplant.

De medewerkers van bouwbedrijf BAM zullen de komende periode de auto’s en materieel voornamelijk parkeren op het parkeerterrein achter het winkelcentrum.
Het vervolg van de werkzaamheden en de bijbehorende planning hangen onder andere af van de resultaten van de nog uit te voeren grondonderzoeken. Houd de website van de gemeente Heerlen in de gaten voor het laatste nieuws rondom BMV Heerlerbaan.

Heeft u vragen?

Voor specifieke vragen over de bouw of hinder kunt u contact opnemen met BAM via 043-3088330.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Heerlen via nummer 045-5605040 of stuur een e-mail naar [email protected] Als u een e-mail stuurt, vermeld in het onderwerp dan ‘BMV Heerlerbaan’.

Artist impression van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening