Corona dempt resultaten culturele instelling SCHUNCK in Heerlen

Foto: SCHUNCK

Corona zorgde in 2020 voor een flinke daling van het aantal bezoekers aan culturele instelling SCHUNCK in Heerlen. De bezoekersaantallen voor de SCHUNCK-vestigingen (Glaspaleis, Hoensbroek, Heerlerbaan, Heerlerheide) daalden met 47%. Het aantal activiteiten kende logischerwijs ook een daling, maar minder fors.
Hoewel er nog veel onzekerheid blijft, is het voortbestaan van SCHUNCK niet in gevaar.

Algemeen Directeur Kor Bonnema: “SCHUNCK heeft net als veel andere culturele instellingen te maken gehad met de effecten van de coronamaatregelen. Het tot driemaal sluiten van onze vestigingen heeft een behoorlijke streep getrokken door onze activiteiten en het aantal bezoekers. Desondanks zijn er ook mooie, nieuwe initiatieven ontstaan zoals de afhaalbieb, online muziek- en dansonderwijs en digitale presentaties vanuit het museum. We blijven ondanks de geldende maatregelen optimistisch en kijken uit naar het moment dat we de deuren weer mogen openen.”

Muziek- en Dans

SCHUNCK Muziek en Dans zag het aantal inschrijvingen dalen met 10%. Door het overschakelen op online lessen is die daling beperkt gebleven. Het aantal deelnemers aan concerten en uitvoeringen, bijna 4.000 in 2020, betekende een daling van bijna 50% ten opzichte van 2019. Deze daling gaat tegen de trend in, en is direct te relateren aan de coronamaatregelen.

Bibliotheek

SCHUNCK Bibliotheek liet ondanks alle beperkingen een aantal groene cijfers zien. Het aantal jeugdleden steeg met 12% ten opzichte van 2019. Dat percentage zorgde ervoor dat in 2020 het totaal aantal leden steeg. Eind 2020 telde SCHUNCK Bibliotheek nagenoeg 10.000 bibliotheekleden. Ook de uitleen van media in de bibliotheek en op de scholen steeg, gemiddeld met 3%. Gedurende de periodes van sluiting werd de afhaalbieb geïntroduceerd, een alternatief dat door bibliotheekleden met enthousiasme werd ontvangen. Ruim 1.200 aanvragen van leden waren goed voor meer dan 5.000 uitleningen van boeken via de afhaalbieb. Ook de e-books uitleningen stegen met bijna 40% ten opzichte van vorig jaar.

Museum

SCHUNCK Museum zag door de periodes van sluiting en de beperkte ontvangst van bezoekers het aantal museumbezoekers met 65% dalen. De overzichtstentoonstelling Tegendraads – Aad de Haas 100 jaar was slechts beperkt geopend en heeft daardoor een relatief klein publiek kunnen bereiken. In de vitrine van het SCHUNCK Glaspaleis is het hele jaar programmering geweest die voor iedereen toegankelijk was.

Educatie

De activiteiten op het gebied van cultuureducatie en -participatie werden hard geraakt door de coronamaatregelen. De daling ten opzichte van vorig jaar was gemiddeld 80%.

Vooruitblik

SCHUNCK blijft achter de schermen doorwerken aan nieuwe activiteiten. In 2021 staat een uitgebreid programma klaar. Variërend van een grote musicalproductie tot een tentoonstelling met Nederlands bekendste tuin- en landschapsarchitect Piet Oudolf. Ook worden nieuwe (bibliotheek)activiteiten in de wijk georganiseerd en vindt de inrichting plaats van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek.

Over SCHUNCK

Het SCHUNCK Glaspaleis aan de Bongerd in Heerlen is een culturele instelling met een museum voor moderne en hedendaagse kunst, een architectuurinstituut, een bibliotheek en een muziek- en dansschool. SCHUNCK heeft meerdere vestigingen in de wijken van Heerlen.
Het Glaspaleis staat op de lijst van 1.000 belangrijkste gebouwen van de 20e eeuw van de International Union of Architects en wordt in één adem genoemd met de belangrijkste monumenten van het Nieuwe Bouwen, zoals het Rietveld Schröderhuis en de Van Nellefabriek.