In 2020 overleden 12.000 geregistreerde COVID-19-patiënten

Foto: Heerlen.nieuws.nl

In de eerste week van 2021 (4 tot en met 10 januari) overleden naar schatting bijna 4.000 mensen. Dat zijn 650 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de laatste week van 2020 (28 december 2020 tot en met 3 januari 2021) stierven ruim 4 duizend mensen, bijna 800 meer dan verwacht.
In heel 2020 overleden bijna 169 duizend mensen, ruim 15 duizend meer dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met de eerste week van 2021 iets meer dan 56 duizend mensen, 8,2 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

Bijna 169 duizend mensen overleden in 2020

In 2020 overleden in totaal bijna 169 duizend mensen, ruim 15.000 (10 procent) meer dan verwacht voor dit jaar. De sterfte was met name hoog in het voorjaar tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. Maar ook tijdens de hittegolf in week 33 en 34 en tijdens de tweede golf van de corona-epidemie stierven meer mensen dan verwacht.

Limburg | Heerlen

In de provincie Limburg overleden in 2020 in totaal bijna 14 duizend mensen (13.838), bijna 2.000 meer dan in de 3 voorgaande jaren toen jaarlijks een kleine 12.000 provinciegenoten stierven.
In Heerlen overleden in 2020 1193 personen, in 2019 was dat aantal 1060.

Sterfte aan COVID-19 tot en met juni bekend

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juni 2020 is de doodsoorzaak bekend.
Volgens deze cijfers overleden iets meer dan 10.000 mensen aan COVID-19 van maart tot en met juni 2020, zoals het CBS op 1 oktober publiceerde. De oversterfte in die periode wordt dus volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus.

Informatiebronnen RIVM

Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s.
Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.

Tot en met juni 2020 heeft het RIVM 6.182 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd. In week 39 van 2020 tot en met week 1 van 2021 registreerde het RIVM 6.156 overleden COVID-19-patiënten, waarvan 512 in week 1 (stand 12 januari 2021). In de tussenliggende periode ging het om minder dan 200 overleden COVID-19-patiënten.

Reacties