Mooi Leven Huis: warm en liefdevol thuis voor mensen met een beperking

Foto: Mooi Leven Huis Zuid-Limburg

Hoe wordt mijn kind gelukkig oud in een liefdevolle omgeving als ik de zorg niet meer op me kan nemen of als ik er niet meer ben?
Dat is de vraag waar veel ouders van een kind met beperkingen wakker van liggen.
Pascalle, Odet en Jettie zijn alle drie moeder van een kind met beperkingen. Samen hebben ze nu het initiatief genomen om een ‘Mooi Leven Huis’ te starten in Zuid-Limburg: leven zoals thuis maar dan uit huis. Een eigen woon- en leefplek waar persoonlijke behoeften voorop staan en professionele zorg gegarandeerd is. En waar ouders en familie welkom zijn en meedenken en meedoen. Zij worden hierbij geholpen door Nabij Netwerk.

Jettie reisde tot 200 kilometer om een geschikte logeerplek voor haar zoon Benjamin te zoeken, maar vond niets.* “Er is geen plek beschikbaar waar ze voldoende tijd nemen om hem eten te geven, terwijl hij daar juist zo van geniet, en er is geen wakkere nachtzorg.”
Pascalle zoekt een tweede thuis voor haar zoon Dylan, waar hij zichzelf mag zijn en de structuur, warmte en begrip krijgt die hij nodig heeft.
Odet zoekt een woonplek voor haar zoon Jens: “Ik wil niet gedwongen worden hem los te laten, maar zeggenschap houden over de invulling van zijn dagen!”

Opstartfase

Het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg bevindt zich nog in de opstartfase. Wat kunnen zij er op dit moment al over vertellen?
“Het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg wordt zo groot als nodig is om de financiële haalbaarheid en continuïteit te garanderen voor nu en de toekomst“ legt Jettie uit. “En zo klein als mogelijk om samen een warm, liefdevol en gelukkig thuis te creëren voor alle kinderen. Ouders en zorgaanbieder werken, op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen, samen om hun kinderen een gelukkig en mooi leven te geven. De toekomstige bewoners zullen ieder hun eigen specifieke zorgvraag hebben, van zeer zorgintensief tot enkelvoudig beperkt. Met activiteiten die daarbij aansluiten; prikkelen of ontspannen, stimuleren of uitdagen, meedoen met taken, naar buiten, bewegen of bewogen worden.”
“Oók in het weekend!”, vult Odet aan. “En natuurlijk is er ook aandacht voor ontspanning. Maar niet omdat het nu eenmaal op het programma staat, maar omdat er op dat moment behoefte aan is.“

Nabij Netwerk

Paul van Dalfsen en Co de Gooyer van Nabij Netwerk, zelf ouders van gehandicapte kinderen en tevens de oprichters van het Mooi Leven Huis in Bennekom, verrichten pionierswerk voor nog meer Mooi Leven Huizen. “Gezinnen de vrijheid geven, kinderen en hun ouders, om zelf het leven in te richten zoals zij dat willen, is ons uitgangspunt”, legt Paul van Dalfsen uit. “Een plek waar iedereen met elkaar kan delen wat zij belangrijk vinden en niet volgens een vast concept. Dat is anders dan de wijze waarop het volgens het heersende systeem geregeld is bij zorgaanbieders.”

Aanmeldingen

“Inmiddels hebben zich al 15 gezinnen aangemeld. Ook enkele zorgverleners en mogelijke vrijwilligers hebben hun interesse getoond. Dat belooft veel goeds!”, aldus een enthousiaste Pascalle. “En er zijn vast nog meer ouders die voor hun kind een warm en liefdevol thuis zoeken!”
Spreekt het initiatief u aan en wilt u er meer van weten, of hebt u een kind dat ook bewoner zou kunnen worden van het Mooi Leven Huis? Kijk dan eens op de website www.mooilevenhuiszuidlimburg.nl.

Informatiebijeenkomsten

Voor belangstellenden worden op dinsdag 26 januari van 20:00 tot 22:00 uur en vrijdag 29 januari van 10:00 tot 12:00 uur informatiebijeenkomsten georganiseerd via Zoom.
Men kan zich opgeven voor deze bijeenkomsten door een e-mail te sturen naar [email protected]

*) Benjamin, de zoon van Jettie en James, is op 19 december 2020 overleden. Jettie blijft voorlopig nog deelnemen aan het kernteam van het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg.

Reacties