Heerlen doet haalbaarheidsonderzoek naar zwemmen in Sibelcogroeve

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De gemeente Heerlen gaat via haalbaarheidsonderzoek bekijken of zwemmen en recreatie in de Sibelcogroeve op een verantwoorde manier mogelijk is.
Het is de bedoeling dat het onderzoek alle betrokkenen bij elkaar brengt en voortgang in het dossier realiseert. Door alle partijen te voorzien van dezelfde feitelijke informatie kunnen goed onderbouwde keuzes worden gemaakt.

Locatie

De afgelopen periode is uitgebreid gediscussieerd over welke locatie in de groeve hiervoor het meest geschikt is, de Zuidplas of de Middenplas, en over welke risico’s de gemeente Heerlen dan loopt. Dit gebeurde niet alleen in de gemeenteraad, maar ook in overleggen met bewoners, Sibelco, Natuurmonumenten en de Provincie.
De gemeenteraad heeft in februari van dit jaar specifiek gevraagd naar een dergelijk onderzoek.

Alle onderdelen

Het onderzoek moet antwoord geven op alle onderdelen die meespelen om recreatief zwemmen in de Sibelcogroeve mogelijk te maken.
Het gaat daarbij om thema’s als exploitatie, veiligheid, kosten, rollen van alle partijen, planning, ontwerp, planologische procedures, flora en fauna, stikstof, en dergelijke.

Breed draagvlak

Sibelco, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en de tot nu toe betrokken belangengroepen en individuele bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de start van het haalbaarheidsonderzoek.
Al deze partijen worden actief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Dat is een expliciet onderdeel van de onderzoeksopdracht. Want de gemeente is niet alleen op zoek naar het antwoord op de vraag of zwemmen haalbaar is. Het bij elkaar brengen van alle betrokken partijen en te komen tot een scenario met breed draagvlak is net zo belangrijk.

Bijzonder

Wethouder Loek Damen: “Een natuurzwembad is niet uniek in Nederland. Het is wel bijzonder en maakt het Sibelcogebied aantrekkelijker om in te recreëren voor eigen inwoners én bezoekers.”

Reacties