SCHUNCK weer coördinator ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ regio Parkstad

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Deze week bleek dat de culturele instelling SCHUNCK in Heerlen ook de komende vier jaar de rol van penvoerder en coördinator van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor de regio Parkstad op zich mag nemen.

Goed cultuuronderwijs

Het doel van het Rijksprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. De uitvoering is in handen van Pit Cultuurwijzer, dat in 2017 werd opgestart en ook de komende vier jaar met plezier door gaat. Hiervoor heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidie toegekend van ruim 8 ton, welke voor 50% gematched wordt door de provincie Limburg en de gemeente Heerlen, waardoor het totaalbedrag uit komt op ruim 1,6 miljoen voor Parkstad.

Pit Cultuurwijzer

Het team van Pit Cultuurwijzer bestaat uit professionals die niet alleen scholen coachen en adviseren in het formuleren van een school-brede visie op cultuureducatie, maar zij leggen ook verbindingen met het rijke culturele veld van Parkstad en daarbuiten. Op deze manier worden er aansprekende, waardevolle en gevarieerde cultuureducatie­programma’s ontwikkeld die een vaste plek in het onderwijs krijgen. Zo leren kinderen zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Inmiddels zijn 35 basisscholen, zes scholen in het voortgezet onderwijs en twee buitenschoolse opvang organisaties aangesloten bij Pit Cultuurwijzer, evenals een groot aantal culturele instellingen en freelancers uit Parkstad.

Cultuureducatie

De ambitie voor de komende vier jaar is om meer scholen te inspireren en te verbinden, maar ook om een duurzame verankering van cultuureducatie in Parkstad realiseren, zodat alle kinderen mogen profiteren van het rijke culturele aanbod in Parkstad.

Reacties