Mijnsteenberg ON IV-mijn Heksenberg wordt gemeentelijk monument

Foto: Google Maps

De Mijnsteenberg van de voormalige Oranje Nassau IV-mijn wordt een gemeentelijk monument. Dat heeft het college van B&W besloten.
Onderzoek toont aan dat de Mijnsteenberg, en de daarmee samenhangende overblijfselen, van hoge cultuurhistorische waarden zijn.
De Mijnsteenberg in Heksenberg is de enige nog in originele staat verkerende mijnsteenberg in Nederland.

“De in het landschap goed zichtbare berg vertelt een deel van het verhaal van ons industriĆ«le mijnverleden. Door de berg aan te wijzen als gemeentelijk monument kunnen we dat verhaal ook aan toekomstige generaties blijven uitdragen”, aldus wethouder Jordy Clemens (cultuur en erfgoed).

Toekomst groevegebied

De Mijnsteenberg is onderdeel van het Sibelco groevegebied. De gemeente is al lange tijd in gesprek met Sibelco, Provincie Limburg en Natuurmonumenten om het zandgroevegebied een nieuwe bestemming te geven. Ook spreekt de gemeente met diverse belangengroepen en initiatiefnemers die ideeƫn hebben over het toekomstige gebruik. Het mogelijk maken van zwemmen en recreatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Wethouder Frank Simons (ruimtelijke ordening): “Het groevegebied in onze stad is uniek. Wij willen dit bijzondere gebied zo snel mogelijk toegankelijk maken als recreatiegebied voor inwoners en bezoekers. De Mijnsteenberg neemt hierbij een belangrijke plek in.”

Fietsroutes

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de IBA projecten ‘Rondje Groeves’ en ‘Leisure Lane’.
Dit zijn twee recreatieve fietsroutes met uitzicht op het bijzondere zilverzandgebied.
Daarmee wordt het ook mogelijk om de transitie van het gebied en de historie van mijnbouw en delfstoffenwinning van dichtbij te ervaren.

Reacties