Vasteloavendsseizoen 2020-2021 in Heerlen slechts op waakvlammetje

Foto:

Ook in Heerlen zal het komende carnavalsseizoen slechts op een zeer sobere manier worden gevierd.
De Heëlesje Vastelaovendsvereniging De Winkbülle maakte bij monde van voorzitter Paul Frissen bekend dat er komend seizoen geen carnavalsevenementen worden georganiseerd waarbij normaal gesproken veel publiek aanwezig is.

Daarom géén kinderoptocht op zaterdag, geen grote optocht op carnavalszondag, geen paviljoen op het Pancratiusplein, geen Sleuteloverdracht en geen intocht van de Blauw Sjuut.
Ook worden er komend jaar geen nieuwe Sjtadsprins en Jónkheedsprins uitgeroepen, en zullen Hooglustigheid Sjtadsprins Erik I met zijn Adjudant Jeroen in januari en februari 2021 alleen enkele protocollaire taken voor hun rekening nemen.

Het bericht van de voorzitter van HVV De Winkbülle

Leef Winkbülle en Winkbülkes,

Vanuit het Prinselijk Paleis de Schelmentoren richt ik mij deze vrijdag tot jullie, om jullie mee te nemen in wat de Winkbülle komend seizoen in ieder geval niet gaan doen, maar ook wat we wel gaan doen.
Het zijn vreemde tijden die we met zijn allen beleven door Covid-19/Corona en dat brengt “vreemde” besluiten met zich mee. Besluiten die ons allemaal aangaan, zullen raken en waar mensen zeker iets van gaan vinden. En dat mag uiteraard.

Over 6 weken staat de 11e van de 11e voor de deur. Op die 11e van de 11e reiken de Winkbülle altijd 11 rijstevlaaien uit aan personen, verenigingen of instellingen die we willen bedanken. Dat gaan we in ieder geval ook dit jaar op een waardige manier doen.
Traditiegetrouw openen we het carnavalsseizoen op de 1e zondag na de 11e van de 11e met een heilige mis in de Pancratiuskerk en reiken we die dag ook de zilveren en gouden ezels uit. Ook dat doen we dit jaar. Niet op de gebruikelijke wijze, maar zeker met het cachet wat daarbij hoort.

We roepen geen nieuwe Sjtadsprins en Jónkheedsprins uit, onze Hooglustigheid, Sjtadsprins Erik I met zijn Adjudant Jeroen nemen in januari en februari de protocollaire taken waar nodig voor hun rekening. Jullie horen het helaas goed: protocollaire taken.

Onze Iereroad heeft al eerder besloten geen Iereroadsgala te organiseren. Een verstandig besluit waar de hele Winkbülle-familie achter staat.
Komend seizoen komt er in Heerlen geen soiree van de Aod Prinsen, geen paviljoen van Pief Paaf Hëele Alaaf, geen intocht van de Blauw Sjuut en komen er, helaas voor de wagenbouwers, optochtgroepen en alle toeschouwers, geen optochten.

Maar we gaan ook dingen wel doen, samen met jullie!

Er komt een Heëlesje sjlager. Of we die kiezen tijdens een Sjlagerkonkoer of niet, dat gaan we nu verder uitwerken. Daarnaast gaan wij actief proberen om de hele stad tijdens het vasteloavesweekend rood, geel en groen te versieren om hiermee de verbondenheid met elkaar te symboliseren en de hele wereld te laten zien dat vasteloavend onderdeel is van onze cultuur. We vragen iedereen dan ook om tijdens die dagen de vlaggen te hijsen en ramen te voorzien van maskers, posters, slingers en ballonnen.

Wat we vooralsnog ook gaan doen is Knipa meets Ploum, op een andere wijze! Voor de basisscholen zal komend seizoen voor de groepen 4 tot en met 8 het Friekele (knutselwedstrijd) plaatsvinden en voor de groepen 1 tot en met 3 is er een kleurwedstrijd. We gaan proberen een carnavalsposter uit te brengen en in de weken voorafgaand aan het carnavalsweekend zenden wij, mogelijk samen met andere carnavalsverenigingen, een aantal documentaires rondom vasteloavesthema’s, met oude beelden, sjlagers en interviews, uit.

Ter vervanging van de optocht op carnavalszondag is het de bedoeling die dag gevarieerde show te organiseren rondom de vasteloavend en Valentijnsdag waaraan optochtgroepen en verenigingen actief kunnen deelnemen, vanuit de thuissituatie. Een beperkt aantal bezoekers kan ook live aanwezig zijn bij deze show en we willen ervoor zorgen dat hij ook vanuit thuis te volgen is.

Op deze bescheiden manier hopen we als Winkbülle de carnavalskaars te laten branden en invulling te geven aan ons motto van dit jaar, ‘Same verleef óp Heële’.

Voor nu: Vasteloavend Same, blief gezonk en ut Geet ug good!

Reacties