Bijenakker in Landgraaf officieel in gebruik genomen

Foto: Buitenring Parkstad Limburg

Op maandagochtend 18 juli 2016 is in het kader van natuurcompensatie voor de Buitenring Parkstad Limburg een bijenweide bij de Nieuwe Toeristenweg in Landgraaf officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Eric Geurts en de leerlingen van groep 7 van Basisschool De Wegwijzer uit Landgraaf.

Samen met de gedeputeerde en de secretaris van Imkervereniging Mijnstreek, Arjo van der Padt onthulden de kinderen een informatiebord en een bijenhotel. Daarmee is ook een start gemaakt met de invulling van de tweejarige overeenkomst die de Provincie sloot met de Imkervereniging Mijnstreek.

Limburgers bijeen voor bijen

Dit jaar zijn in Vaesrade en Landgraaf een aantal stikstofmaatregelpercelen van de Buitenring Parkstad Limburg als pilot uitgekozen om in te zaaien als bloemrijke akker. De aanleiding daartoe ligt in het symposium “Limburgers bijeen voor bijen” van 15 oktober 2015. Hier is een convenant door onder andere de provincie ondertekend waarin de intentie werd uitgesproken het Limburgse platteland bloemrijker te maken om de achteruitgang van honingbijen en wilde bijen een halt toe te roepen. De provincie Limburg wil de regio actiever betrekken bij het beheer van natuurgronden, vandaar de tweejarige overeenkomst met de imkers.

In deze periode van 2 jaar wordt onderzocht hoe wilde bijen reageren op het inzaaien van bloemrijke akkers en de aanwezigheid van bijenkasten voor honingbijen. Daarnaast wordt onderzocht of het beheer van deze akkers goedkoper kan dan de huidige vergoedingen voor bloemrijke akkers.

‘Bij’-tanken

Gedeputeerde Geurts: “Wij doen ons uiterste best om meer percelen bloemrijker te maken. Deze akkers in Landgraaf zijn door de Buitenring Parkstad Limburg speciaal ingericht voor wilde bijen en honingbijen, die hier even kunnen bijtanken. Ze halen op deze percelen hun nectar en stuifmeel. Dat is hard nodig want wereldwijd neemt het aantal bijen snel af. We hopen door de pilot een bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van de bijenpopulatie”.

Reacties