Blijk van waardering voor mantelzorg

Mantelzorgers konden tot eind vorig jaar een financiële bijdrage krijgen via het rijk, het zogeheten ‘mantelzorgcompliment’. Dit compliment wordt vanaf begin dit jaar niet meer gegeven, daarvoor in de plaats kunnen de gemeenten jaarlijks een ‘blijk van waardering’ aan de mantelzorgers uit hun gemeente schenken.
Omdat de gemeente Heerlen veel waardering heeft voor het waardevolle en vaak intensieve werk dat mantelzorgers verrichten voor hun naasten, wil zij deze ‘blijk van waardering’ in de vorm van een eenmalig bedrag van €200,- verstrekken aan mantelzorgers die permanente en zeer intensieve zorg verlenen.

Het initiatief hiervoor moet komen van de ‘zorgvrager’. Deze kan voor zijn mantelzorger(s) een aanvraag indienen bij de gemeente waarin de mantelzorger woonachtig is. Als wordt voldaan aan een aantal criteria, waaronder de duur en frequentie van de verleende zorg, dan kan de mantelzorger deze financiële blijk van waardering waarschijnlijk tegemoet zien.
Binnenkort verschijnt hiervoor op de gemeentewebsite een aanvraagformulier, dat tot 1 maart 2016 bij de gemeente ingeleverd kan worden.

Mantelzorgcompliment 2014
Tot eind 2014 werd het ‘mantelzorgcompliment’ vanuit de AWBZ geregeld en was het de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die dit uitvoerde. Als u voor het jaar 2014 nog geen aanvraagformulier heeft ingediend en denkt voor het compliment in aanmerking te komen, doe dit dan alsnog en zorg dat dit formulier uiterlijk 30 april 2015 bij de SVB aanwezig is. Formulieren die later binnenkomen worden afgewezen, zowel door de SBV als door de gemeente Heerlen.

Reacties